УСЛУГИ

БЛИСТЕР ЛАК

Блистер лак

Неговото предназначение е да залепи пластмасовото фолио към картонената подложка при прилагане на натиск и топлина. На картонената подложка обикновено е отпечатана информация за съдържанието и подробно рекламно оформление. Тя се изработва, така че да улеснява дистрибуцията –  може да има отвори за окачване, изрязването да бъде оформено в привлекателна форма.