УСЛУГИ

БРАЙЛОВО ПИСМО

Брайлово писмо

Тази технология се отнася основно за кутии за лекарствени средства. Те задължително трябва да имат релефно писмо, което да може да се чете от незрящи.