УСЛУГИ

ЕДНО-, ДВУ- И ТРИ-ТОЧКОВО ЛЕПЕНЕ

Едно, две и триточково лепене

Така нареченото едноточково лепене е масово приложимо за всички видове обикновени кутии. Двуточковото лепене е характерно  за обикновените кутии за бонбони. Триточковото лепене осигурява сгъваемо кръстно дъно на кутията. То позволява по – бърза манипулация при пълнене, като с отварянето на доставената в сгънат вид кутия, едновременно се формова дъното – остава само да се постави съдържанието и да се затвори капачето.