УСЛУГИ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОПАКОВКИ

Изработване на опаковки

За изработването на опаковка за Вашият продукт е необходимо да ни представите неговите параметри – тегло, размери, материал или мостра на самият продукт. Ако имате идеи как да изглежда опаковката е необходимо да ги обсъдим съвместно. На тази база ще бъдат изработени мостри и ще бъдат избрани технологичните стъпки, през които ще премине изработването на Вашата опаковка.