ПРОДУКТИ

ПИРАМИДИ

Пирамиди

Производство на тристенни, четиристенни и петстенни пирамидки – със залепване или сглобка.

Пълноцветен печат по СМУК с възможност за допълнителни цветове по Pantone.