ПРОДУКТИ

СТЕЛАЖИ

Стелажи

Чрез картонените стелажи, Вие използвате най-евтиният начин да изложите своите продукти.

Фабрикация по желание на клиента, като одобрението е на база макетна изработка.

В зависимост от теглото на продуктите, които ще се излагат върху стелажите, материалите са с различен пласт велпапе.

ОфсетГрафик изработва продукта по вкуса и стила на своите клиенти.