УСЛУГИ

ПРЕГЕ

Преге

Чрез преговането се придава релеф на материала, обикновено картон, тъй като е с твърда структура и задържа релефът. По този начин се акцентира на определени елементи от печата – лого, текст и др. Възможно е да е и различно от елементите на печата. Дори върху бяла кутия може да се прегова лого и четлив текст с дотатъчно едър шрифт. За прегето се изработват специални полимерни клишета. Може да се комбинира с топъл печат, UV лак, ламинат.